Čas, ktorý tráviš doma, možno naplniť rôznymi činnosťami. Zamysli sa, čo všetko sa dá /alebo aj nedá / robiť počas tvojho dlhého pobytu doma. Pohľadaj v mysli anglické výrazy, poskladaj z nich vety. Budeš prekvapený/á, koľko aktivít už dokážeš napísať po anglicky. Tvoj zoznam sa stane zaujímavejším, ak k tvojim činnostiam pridáš aj symbolické obrázky.