Si pripravený vyraziť do prírody a hľadať poklady? Tak šup, poď na to!

Budeš potrebovať:

  • vhodné oblečenie
  • ceruzku
  • vytlačený pracovný list (ak nemáš tlačiareň, obrázky si prekresli alebo si poznač, čo budeš hľadať)

Vyber sa do prírody a hľadaj. Použi zmysly – zrak, sluch, čuch aj hmat. Poklady, ktoré nájdeš, si v zozname preškrtni. Keď sa vrátiš z pokladovky, porozprávaj sa s rodičmi alebo súrodencami o tom, čo si hľadal veľmi dlho a čo si našiel hneď.

(Aktivita inšpirovaná knihou „Hry z lesní škol(k)y.)