Iniciatíva učiteľov a rodičov pripravila projekt Prebádaj svoju domácnosť, ktorý ponúka niekoľko riešení ako hravou a zábavnou formou zvládnuť učenie doma počas karantény. Ponúka rôznorodé aplikačné úlohy prepájajúce teoretické vedomosti získané v škole s každodennými činnosťami v domácnosti. A prečo práve v domácnosti? Pretože je to priestor, v ktorom sa teraz musíme všetci zdržiavať.

Práve toto je to obdobie, kedy môžu deti pochopiť, že vo svete všetko so všetkým súvisí, a že žiadna vedná disciplína neexistuje samostatne. A to je aj jedným z hlavných cieľov projektu. 

2 Replies to “Úvodná stránka”

  1. Spätné upozornenie: clindamicina con ketoconazol
  2. Spätné upozornenie: onlypharmaciescom

Comments are closed.