Neľahká situácia, v ktorej sme sa zo dňa na deň v dôsledku pandémie koronavírusu ocitli, neobišla ani naše školy. Učitelia premýšľajú, ako učiť žiakov na diaľku, udržať ich v študijnej atmosfére a  nezaťažiť pri tom rodičov. Iniciatíva učiteľov a rodičov preto pripravila projekt Prebádaj svoju domácnosť, ktorý ponúka niekoľko riešení ako to celé zvládnuť a nezblázniť sa. Ponúka rôznorodé aplikačné úlohy prepájajúce teoretické vedomosti získané v škole s každodennými činnosťami v domácnosti. A prečo práve v domácnosti? Pretože je to priestor, v ktorom sa teraz musíme všetci zdržiavať. Nemôžme ísť na výlet, do múzea, do parku, na plaváreň. Sme doma.

Málokto z nás si uvedomuje koľko vecí sa doma deje. S koľkými fyzikálnymi a chemickými javmi sa dennodenne stretávame (odparovanie, sušenie, jednoduché stroje, elektrické obvody, chemické zloženie látok, rozpúšťanie, topenie, atď). Matematika je úplne všade – pri pečení, varení, vážení, meraní, pri maľovaní stien, pri nakupovaní, pri meraní spotreby elektriny, plynu, vody.

Slovenský jazyk tiež nezaostáva – píšeme si recepty, čítame ich, čítame knihy, návody, postupy, formulujeme myšlienky, píšeme pohľadnice, listy a iné dokumenty.

Do angličtiny si môžeme všetko preložiť. Aj poznatky z biológie, geografie, dejepisu, výtvarnej výchovy či finančnej gramotnosti sú tiež každodennou súčasťou v našich domácnostiach.

Práve toto je to obdobie, kedy môžu deti pochopiť, že vo svete všetko so všetkým súvisí. Že žiadna vedná disciplína neexistuje samostatne a všetko vo svete do seba zapadá ako puzzle. Zapojenie detí do projektu ich naučí množstvo praktických vecí do života. A to je hlavným cieľom projektu. 

Náš projekt Prebádaj svoju domácnosť neobsiahne všetko učivo, ktoré bolo treba prebrať v tomto školskom roku, ale prostredníctvom kreatívnych a zmysluplných úloh sa snaží vyťažiť zo vzniknutej situácie maximum. U žiakov podporuje zodpovednosť, slobodnú voľbu v tom, čo sa budú učiť, kedy sa budú učiť, koľko času jednotlivým úlohám venujú.

A čo je najdôležitejšie, z takéhoto učenia sa stane hra a zábava. Pre deti aj ich rodičov. Vzniknuté portfóliá prezradia veľa o osobnosti detí, o ich záujmoch, kreativite a schopnostiach. Bude to určite zaujímavé čítanie.