Mrazivé počasie súčasných dní je ideálne pre vytvorenie ľadovej stavebnice.

Budeš potrebovať: plastové a silikónové nádoby, vodu, potravinárske farbivo alebo obyčajné vodové farby.

Postup:

  1. Prichystaj si rôzne nádoby. Najlepšie sú plastové alebo silikónové. Nepoužívaj sklenené.
  2. Do krčaha si naber vodu a rozpusti v nej farbu. Ak máš vodové farby, namoč si štetec do farby a potom ho ponor do krčaha s vodou. Ak máš potravinársku farbu, vsyp ju priamo do krčaha s vodou a zamiešaj.
  3. Farebnú vodu nalej do pripravených nádob.
  4. Nádoby nechaj počas noci vonku. Dôležité je, aby bol mráz.
  5. Z ľadovej stavebnice si môžeš niečo zaujímavé postaviť.

Pozoruj a skúmaj :

Ako mení voda svoje skupenstvá. Vieš pri akých stupňoch Celzia sa zmení skupenstvo vody?

Zisti, aký objem má krčah, z ktorého si nalieval vodu. Aký objem majú ostatné nádobky, do ktorých nalievaš vodu?

Skús zistiť, akú hmotnosť má nádobka aj s farebnou vodou. Môžeš použiť kuchynskú váhu. Tú istú nádobku odváž potom, keď v nej bude zamrznutá voda – ľad. Zmenila hmotnosť?

Vymýšľaj a skúmaj aj sám, určite zistíš mnoho úžasných vecí o vode.