Dokážeš pomôcť s domácimi prácami a popri tom zabaviť rodinu?
Pomôž mamine, ocinovi alebo súrodencom a obohať vašu činnosť o humorné prvky (napríklad oblečením, tanečnými pohybmi a podobne), ale bez ničivých účinkov domácnosti 🙂
Pokús sa zapojiť aj ostatných doma, aby ste všetci mali čas strávený povinnosťami krajší a veselší.
Napíš, či sa ti podarilo ostatných rozveseliť. Ako si sa cítil/a ty?
Tieto chvíle zaznamenaj fotografiami, videom alebo kresbou.

Autorka aktivity: Mgr. Anička Vilčinská