V domácnosti sa dá počítať čokoľvek. Vyber si jednu z úloh, ktorá ťa láka. Môžeš aj všetky. Počítať môžeš počas jedného dňa aj počas viacerých dní. Je to na tebe.

  1. Spočítaj, koľkokrát za deň si otvoril chladničku. Koľkokrát za hodinu (dve, tri, atď.) ste otvorili chladničku všetci členovia domácnosti.
  2. Spočítaj, koľkokrát za deň si spláchol záchod. Môžeš sledovať celú rodinu počas jednej, dvoch, či viac hodín. Koľko vody ste spotrebovali? Vieš zistiť, koľko eur to stálo?
  3. Spočítaj, koľkokrát za deň si prešiel cez kuchynské dvere. Sleduj aj ostatných členov rodiny.
  4. Spočítaj, koľkokrát za deň si povedal ďakujem a prosím. Sleduj aj iných členov rodiny.

Svoje zistenia si zaznačuj do zošita alebo na vedľajší papier. Ten potom nezabudni do zošita prilepiť.