Zahrajte sa spolu slovnú hru Meno, mesto, zviera, vec.
1. Každý si svoj papier rozdelí zvislými čiarami na päť častí. Do každej časti hore si napíšte tieto štyri slová z názvu hry a body (podľa predlohy dole).
2. Jeden z vás začne potichu hovoriť abecedu, niekto iný ho zastaví pokynom „stop“.
3. Na písmenko, pri ktorom ste zastali, všetci vymýšľate nejaké meno, mesto, zviera a vec.
4. Keď máte vymyslené a napísané, každý postupne číta svoje slová a prideľujú sa body. Ak máte niektoré slovo rovnaké s niekym iným, dostávate päť bodov, ak ste boli originálni, napíšete si desať bodov.
5. Hru môžete hrať dovtedy, kým budete mať chuť alebo kým sa neminú všetky písmená abecedy. Všetci si spočítajte svoje body. Kto ich získal najviac, je víťaz.
Veľa zábavy 🙂