17. novembra je štátny sviatok. Deň, kedy nejdete do školy a vaši rodičia do práce. Viete prečo? Čo sa stalo v ten deň? Opýtajte sa rodičov, starých rodičov ako si to obdobie pamätajú, ako ho prežívali. Nech vám porozprávajú o dobe pred 17. novembrom 1989. Ako sa dovtedy žilo, ako to vyzeralo v škole, v obchodoch, ako sa (ne)cestovalo do zahraničia, ako to bolo s vierou, kto boli pionieri, čo sa zmenilo.
Kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie. Určite to bude zaujímavé.
Napíšte o tom, alebo urobte zvukovú nahrávku.