Mgr. Lucia Kortmanová (rodič, učiteľka)
Mgr. Zdenka Brozová (učiteľka)
Mgr. Zitka Bachanová (učiteľka)
Mgr. Martina Nákačková (rodič, učiteľka)
Ing. Janka Tuhá (rodič)