Skúste napísať slohovú prácu o období, kedy ste nechodili do školy. Porozmýšľajte, či sa vám podarilo splniť tri predsavzatia, ktoré ste si dali na začiatku. Môžete tam písať čo sa vám na tom období páčilo, čo ste robili najradšej, ako vás to obohatilo, či sa niečo zmenilo, čo ste sa naučili, či sa stalo niečo zaujímavé, čo ste zažili, na čo ste hrdí, čo všetko sa dá robiť doma, čo ste dovtedy nerobili…
Prácu môžete napísať aj ako list a doplniť ju ilustráciou.