Azda každé dieťa sa poteší, keď sa z oblohy spustia snehové vločky. Veď snehová perina poskytuje toľko možností na zábavu a hru.

Skús sa ale tentoraz zamerať na tie nežné snehové kryštáliky. Natiahni si na ruku tmavé rukavice, počkaj kým ti na nej pristanú prvé snehové návštevníčky a pusti sa do ich skúmania. Aj voľným okom spozoruješ nevídané objavy, možnosť použitia lupy ponúka ešte väčší zážitok. Za akých podmienok a ako dlho vydržia vločky na tvojej rukavici? Dokážu sa vločky aj spájať? Sú rovnako veľké? A čo ich tvar? Je náhodný? Náročnejších výskumníkov bude možno zaujímať rýchlosť a smer pohybu vločiek. A čo ich hustota? Za aký čas napadne aspoň 20 cm snehovej pokrývky?

Svoje pozorovania si zapíš do zošita. Tie najkrajšie tvary vločiek si aj nakresli.