Nudíš sa? Nenuď sa! Vymysleli sme pre teba veľa zábavných úloh, aby to, že nemôžeš chodiť von, bola menšia otrava.

Všetky úlohy nájdeš v priečinku Aktivity. Môžeš ich splniť koľko chceš, ale každý deň najmenej jednu. Môžeš si vybraťktorú len chceš a ktorá sa ti najviac páči. Najlepšie aktivity pre teba nájdeš v priečinku pre tvoj ročník, ale ak sa ti zapáči úloha z iného ročníka, pokojne sa pusti aj do tej.

Aktivity si zapisuj do špeciálneho zošita, alebo aj na osobitné papiere, ktoré na konci zviažeš do knihy. Všetky výrobky si odfoť a odlož tak, aby sa ti nič nestratilo a aby ste si ich mohli navzájom ukázať s kamarátmi, keď sa opäť stretnete.