Každý z nás svoje sny a túžby. Určite ich máš aj ty. Hľadaj ich na obrázkoch a fotografiách v starých časopisoch. Vytvor si z nich svoju koláž. Listuj, hľadaj a povyberaj tie obrázky, na ktorých si objavil/a svoje sny. Tie si povystrihuj a nalep ich všetky spolu na jeden papier. Nemusia to byť vždy iba hmatateľné veci. Možno pri listovaní časopismi objavíš aj niečo, o čom si doteraz nevedel/a, že po tom túžiš.

Do zošita napíš, po čom asi túžia tvoji blízki. Potom sa o tom porozprávajte. Trafil si sa? Napíš.