Máš už násobilky plnú hlavu a už ťa nebaví neustále dopĺňať výsledky do pracovných listov?

Skús to ináč, pomocou nasledovnej hry. Priprav si štvorčekový papier, 2 pastelky alebo perá rôznej farby a 2 hracie kocky. Spoluhráčom môže byť ktokoľvek z rodiny, kto sa rád hrá. Pravidlá hry sú nasledovné:

  1. Hráč č.1 hodí oboma kockami naraz. Čísla z kociek zakreslí do štvorcovej siete ako šírku a dĺžku a spojí do útvaru.Svojou pastelkou si do stredu útvaru napíše výsledok násobenia oboch hodených čísel, ktorý sa rovná počtu štvorčekov útvaru.

2. To isté urobí aj hráč č.2 akurát výsledok svojho hodu zaznamená svojou pastelkou.

3. Hráči sa striedajú v hádzaní a zapisovaní.

4. Po desiatom hode si hráči spočítajú čísla vo vnútri svojich útvarov. Kto má väčšie číslo, stáva sa víťazom hry.

Ak sa ti aj nepodarí vyhrať, ale vieš pohotovo písať stredové čísla a spolu strávite pohodovú chvíľu, hra splnila svoj cieľ.