Predstav si, že by tvoja obľúbená knižná postava ožila. Usadil/a by si ju vo svojej izbe a keďže ju dobre poznáš z prečítanej knihy, položil/a by si jej pár otázok. Čo by asi odpovedala? Ako by reagovala? Otázky je potrebné dobre si premyslieť, aby odpovede presne odhalili tvojho hrdinu. Možno zistíš, že vedieť sa pýtať je hotové umenie.

V každom prípade sa o tvojej zaujímavej postave dozvedia aj iní čitatelia a možno práve tvoj rozhovor ich tak zaujme, že si tvoju knihu vyhľadajú a prečítajú.