Ak túžiš pohotovo reagovať na rôzne podnety a zlepšiť si slovnú zásobu, máš možnosť si tieto zručnosti natrénovať v nasledovnej slovnej hre. Potrebuješ 3 papiere rôznych farieb, z ktorých si nastriháš kartičky a napíšeš na ne slová.

Žlté kartičky: oblečenie, kvet, predmet z dreva, predmet z papiera, dievčenské meno, chlapčenské meno, krajina, mesto, obec, zviera, vec, školská potreba, predmet z kuchyne, zelenina, ovocie, tvoje obľúbené slovo, hračka, žolík.

Zelené kartičky: jedlo, nápoj, šport, farba, dopravný prostriedok, rastlina, zviera zo ZOO, rozprávka, časť ľudského tela, žolík.

Červené kartičky: planéta, vták, hmyz, slávna osoba, vlastnosť, kvapalina, tuhá látka, meno športovca, športová potreba, žolík.

Pravidlá hry:

Hra je určená pre aspoň 2 hráčov, ale väčšia zábava je, keď je vás viac.

Farebné kartičky so slovami sú rozložené na stole / na zemi/ textom dole. Žlté majú hodnotu 1 bodu, zelené majú 2 body, červené 3 body.

Určí sa kľúčové písmeno. / jeden z hráčov hovorí v mysli abecedu, ďalší ho zastavuje /

Hráč, ktorý začína, si vyberie kartičku takej farby na akú náročnosť si trúfa, prečíta si ju a hneď povie príslušné slovo, ktoré začína na určené písmeno. Kartičku si zoberie k sebe. Ak natrafí na žolíka, povie akékoľvek slovo na dané písmeno.

Takto hra pokračuje, kým sa neminú všetky kartičky.

Ak hráčovi nenapadne vhodné slovo, kartičku vráti späť do hry.

Keď sa minú všetky kartičky, hráči si spočítajú body. Víťazom sa stáva hráč s najvyšším bodovým súčtom.

Kartičky sa vrátia späť, vyberie sa nové písmeno a hra sa opakuje.